Zotavovací poloha

Postup

  • Pokud má postižený brýle, odstraňte mu je.
  • Poklekněte vedle postiženého a ujistěte se, že má obě dolní končetiny natažené.
  • Umístěte ruku, která je blíže k vám, od těla v pravém úhlu, loket ohnutý a dlaní ruky nahoru.

  • Přitáhněte vzdálenější ruku přes hrudník a zasuňte hřbet ruky pod tvář postiženého blíže k vám.

  • Svojí druhou rukou uchopte vzdálenější nohu nad kolenem a zatáhnutím ji pokrčte, chodidlo je ponecháno na zemi.
  • Za ponechání jeho ruky stlačené proti tváři zatáhněte za jeho vzdálenější nohu, abyste převalili postiženého směrem k sobě na jeho bok.
  • Upravte horní nohu, aby byla v kyčli i koleni ohnutá do pravého úhlu.
  • Zakloňte hlavu postiženého dozadu a ujistěte se, že dýchací cesty zůstávají průchodné.

  • Upravte ruku pod tváří, je-li to nutné, aby udržovala hlavu zakloněnou (zotavovací poloha). Pravidelně kontrolujte dýchání.