Resuscitace

je soubor činností vedoucí k obnově či k podpoře základních životních funkcí (stavu vědomí, dechu a oběhu). Neodkladnou resuscitaci je třeba zahájit co nejdříve od zjištění zástavy (mozek odumírá bez přístupu kyslíku během 3-4 minuty).

Postup

Dýchací cesty

  • poloha vleže na zádech a na pevné podložce
  • záklon hlavy tlakem na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdviháme bradu
  • zjištění zástavy dechu

pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá

zahájíme nepřímou srdeční masáž

  • hranu jedné dlaně položíme do dolní poloviny hrudníků (spojnice bradavek a hrudní kost), druhou dlaň položíme na první a prsty zvedneme, abychom nezlámali žebra
  • prsty směřují kolmo k hrudní kosti, ruce jsou natažené a během masáže nezvedáme ruce od hrudníku
  • frekvence 100 stlačení/min, hloubka komresí nejméně 5 cm (u dětí 1/3 hrudníku). Mezi komresemi hrudník plně uvolnit

přerušení masáže

1) jestliže se podaří obnovit srdeční činnost

2) před naprostým vyčerpáním zachránce

3) po příjezdu ZZS a předání zraněného do péče profesionálních zdravotníků

Po úspěšně ukončené resuscitaci se postižený uloží do stabilizované polohy a průběžně se kontrolují základní životní funkce. Od postiženého nikdy neodcházíme!

Pro zopakování koukni