Krvácení

Krvácení je bezesporu jedním z nejvážnějších poranění. Je to děj, při kterém krev samovolně vytéká z narušených cév a tkání.

Typy krvácení:

  • vlásečnicové
  • žilní
  • tepenné

Vlásečnicové krvácení

...není většinou spojeno s nějakým větším úrazem, většinou po nějaké chvíli samo ustane.

Žilní krvácení

Krev vytékající z rány při tomto typu krvácení má tmavě červenou barvu a vytéká vcelku pomalu. Při ošetření je dobré končetinu dostat do polohy nad srdce, kvůli snížení tlaku v končetině. Poté končetinu obvážeme příslušným obvazem. Pozor! Dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do okolí rány.

Tepenné krvácení

Je nejzávažnější krvácení - může rychle dojít k velkým ztrátám krve. Krev je světle červená a vystřikuje (pulzuje) z rány. Pacient může přejít do šoku. U tepenného krvácení musíme postupovat velice rychle. Jako první stiskneme prsty ránu a začneme s přikládáním tlakového obvazu. Při správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit krvácení zastavit. Pokud tlakový obvaz prosakuje, přidáme další vrstvu.