Kdy volat záchranku

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, či jeho život.  Dispečer záchranné služby, je kvalifikovaný zdravotník, může vám situaci posoudit a najít optimální řešení.

Jak:

  • vytočte číslo 155 nebo 112

  • sdělte stručně co se přesně stalo

  • uveďte místo, město, číslo domu (raději obě), kde k události došlo

  • uveďte na  dispečink informace o zraněných (pohlaví, věk, počet osob, které potřebují pomoc)

  • sdělte dispečerovi jméno a číslo svého telefonu

  • upřesněte místo události

Na situaci poskytnout první pomoc není převážná většina lidí připravena, tak při volání záchranné služby zachovejte prosím klid a rozvahu. Záchranná služba  - 155, která se vytáčí z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě (včetně mobilních sítí) bez předvolby a volání je bezplatná.

Trestní zákon a neposkytnutí první pomoci

Ustanovení § 207 trestního zákona zní:

  • Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  • Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.