Bezvědomí

Jde o závažný stav, který je projevem poruchy nervového systému a který ohrožuje postiženého především neprůchodností dýchacích cest (zapadnutím jazyka) a následně udušením, případně vdechnutím zvratků.

Jak poznat člověka v bezvědomí?

První pomoc:

  • Spočívá v uvolnění dýchacích cest.
  • Pokus o navázání kontaktu (oslovení, zatřesení, bolestivý podnět)
  • Otočení na záda (leží-li na břiše)
  • Záklon hlavy (po záklonu hlavy se postižený může rozdýchat)
  • Kontrola dechu – pohledem a poslechem
  • Zavolání ZZS – (155, 112) před zahájením KPR (kardiopulmonální resuscitace)
  • Pokud je postižený v bezvědomí a dýchá uložíme jej do zotavovací polohy (poloha na boku)
  • Průběžná kontrola ZŽF (základní životní funkce)
  • Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, okamžitě zahajujeme nepřímou srdeční masáž (KPR)