V Rýnovicích u márnice se vystavovalo

V Rýnovicích u márnice se vystavovalo

 

Spolek přátel díla V. K. Nováka ve spolupráci s Domem česko-německého porozumění pořádal v pátek večer výstavu plastik a modelů sochaře V.K. Nováka. Výstava se konala před jeho dílnou (márnicí) za kostelem sv. Ducha v Rýnovicích. Vzpomínkami nás při promítání obrázků provázela slovem Kateřina Nora Nováková.

 

 

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 25. 06. 2017