Stavba přeložky silnice I/14 spojující Jablonec s Libercem přes Lukášov a Kunratice.

Stavba přeložky silnice I/14 spojující Jablonec s Libercem přes Lukášov a Kunratice.

 

Trasa nové silnice měří cca 2,7 km a součástí stavby jsou i dva mostní objekty a tři úrovňové křižovatky včetně okružní křižovatky v Lukášově. Stavba za 296,5 milionu bez DPH je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem společnost M-Silnice, a. s.

 

 

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 06. 01. 2018