Školní kola soutěže Helpíkův pohár v Libereckém kraji

Helpíkův pohár je zdravotně - výchovná soutěž určena žákům pátých tříd základních škol. V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího - lidského života.

Školní kola soutěže Helpíkův pohár v Libereckém kraji

A jelikož má tato soutěž tři kola, to školní na Libereckém kraji dnes skončilo, došlo i k bilancování. Školil jsem dva měsíce, kde padla i část dovolené, bylo odškoleno víc jak pět set žáků, najezdila se půl stovka kilometrů. Někteří žáci byli zlatí posluchači, u některých se musel zvýšit hlas při přednášce. Takže, uzavřeno a odesláno vše na ředitelství do Černošic a od 12. května nám začínají kola krajská.

 

DSC_1.jpg

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 21. 04. 2015