Ošetřování dětí z dětského domova

 

Význam školení první pomoci - již ze statistik a zkušeností vyplývá, že při skutečně kritické život ohrožující příhodě, tj. v situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na záchranu jeho života doslova pouze několik minut. Mozkové buňky začínají velmi rychle (během 3-5 minut) odumírat. A zde je na místě, aby se všichni zapojili do poskytování první pomoci. Uvědomíme-li si, že za běžných podmínek se posádka záchranné služby nedostaví na místo příhody dříve než za 6 - 8 minut od vzniku příhody, je to přesně těch několik minut, o které stojí za to bojovat, neboť mohou pro pacienta znamenat právě onu pověstnou tenkou nití mezi přežitím a smrtí.

 

Ošetřování dětí z dětského domova

 

Za krásného slunečného počasí se dopoledne uskutečnila přednáška první pomoci v dětském domově, kde se děti učily základům zdravovědy.

V dopoledních hodinách jsme je proškolili z teorie, kde děti bedlivě naslouchaly přednášce. Po přestávce na oběd došlo k zajímavější části přednášky první pomoci, kdy jsme některým dětem namaskovali různé „modelové situace", které musely ošetřit. Přeji si, aby děti nikdy nemusely nabyté zkušenosti provádět v reálu.

Na oplátku nás děti s tetami pozvaly na odpolední opékání buřtů, kde se nejen jedlo, ale i zpívalo.

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 11. 03. 2014

Fotogalerie

Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie