Muzeum Járy Cimrmana u Čápa

 

Jára Cimrman je fiktivní postava univerzálního českého génia, vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859. Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská herečka Marlen Jelínková-Cimrmanová. On sám se cítil být Čechem, o čemž vypovídá i poslední zápis z jeho deníku, kde vyjadřuje touhu „uvidět svou vlast Böhmen".
Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby.

 

Muzeum Járy Cimrmana u Čápa

 

Pěkné počasí, foťák do ruky a vyrazil jsem k penzionu U Čápa. Podle nejnovějších zjištění byla vyvrácena tvrzení o tom, že poslední místo, kde Cimrman jistě pobýval, je pojizerská osada Liptákov. A tak vzniklo první oficiální muzeum českého génia a dobrodruha, které bylo otevřeno v létě 2013 v areálu U Čápa. Je v něm umístěna značná část pozůstalosti Járy Cimrmana dosud přechovávaná v depozitářích společnosti a divadla JC v Praze. Významná část sbírek byla také nově získána díky občanům z Pojizeří a širokého okolí, kteří darovali množství autentických památek na pobyt génia na Liptákovsku.

Podle výpovědí pamětníků Cimrman během svých toulek liptákovským okolím pomýšlel na vztyčení „věže, ne nepodobné té pařížské". Na památku mistrovu neomezenému rozhledu a nehynoucí slávě byl tento Maják vztyčen roku 2013.

 

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 07. 07. 2013

Fotogalerie

Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie