Krajská kola Helpíkova poháru 2015


Helpíkův pohár je zdravotně - výchovná soutěž tématicky určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 let). V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího - lidského života.                        www.helpik.cz

 

Krajská kola Helpíkova poháru 2015

 

Dnešním dnem skončila krajská kola zdravotní soutěže žáků pátých tříd. Žáci si tak prověřili v praxi své znalosti získané v školních kolech organizovaných občanským sdružením Helpík. Doprovod ze vzdálených destinacích si přivstal, aby své soutěžící včas dovezl k závodu. Je škoda, že v některém krajském kole to tak nebylo. Je možné, že otázku první pomoci trochu podcenili, neboť se každý může dostat do situace, kdy bude muset poskytnout první pomoc zraněnému nebo nemocnému.
Na všech kolech nás vítalo sluníčko a někteří se i spálili. Například ve středu 13. května se mokropeští hasiči organizačně podíleli na zajištění krajského kola závodu. A děti využily toho, že se mohly seznámit s hasičskou technikou, zkusit si hasební zásah s „C" proudem nebo lafetovou proudnicí a přesnými hody na cíl získat malou sladkost. A tak účastníci přicházeli jak vodníci. Zato v Jablonci teploměr na Povodí Labe ukazoval celých osm stupňů. První závodníky vypustil na trať výstřelem z pistole jablonecký primátor Petr Beitl. A než se spočítaly výsledky, ukázali hasiči, jak se zachraňuje řidič z nabouraného vozidla pomocí vyprošťovací techniky. A tak ani nevlídné počasí malé helpíky neodradilo.

DSC_1.jpg DSC_1.jpg DSC_1.jpg

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 14. 05. 2015