Jednotky hasičů se sjížděly na požár školy

 

V úterý dopoledne proběhlo v Jablonci nad Nisou v objektu ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10 taktické cvičení požáru se záchranou osob a poskytnutí první pomoci členy JSDHO. Cvičení bylo zaměřeno na problematiku evakuace dětí a zaměstnanců na základních školách a připravenost složek, zejména jejich flexibilitu, rychlost a včasnost zásahu, poskytnutí první pomoci a v neposlední řadě i taktiku celého zásahu.

 

Jednotky hasičů se sjížděly na požár školy

 

Cvičení se zúčastnily 4 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Jako první přijela jednotka z Jabloneckých Pasek, poté Proseč nad Nisou, Janov nad Nisou a Kokonín. Hasiči provedli likvidaci požáru, vyhledání a záchranu 4 osob, které se nestačily zachránit.

 

ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou je třípatrová budova s poměrně složitým vnitřním členěním. V místě únikového prostoru vzniká požár, a jelikož došlo ke zkratu elektrického vedení, vyhlašuje se evakuace, netradičně pro tuto školu, boucháním na kolejnici. To překvapilo některé učitele, kteří se spíše ze zvědavosti, šli podívat, co je to za rámus. Je vyhlášen požární poplach na linku 112 a provedena evakuace dětí i dospělých. Místní městský policista Míra Šipoš se ujímá řízení dopravy, neb se škola nachází na objízdné trase do sousedního Liberce. Ale to už na místo přijíždí první jednotka, provádí průzkum, hašení pomocí C proudu, evakuaci zraněných žáků a první pomoc zraněným. V silně zakouřeném objektu je situace ohledně zranění nepřehledná. Dojíždí další jednotky a ujímají se po dohodě s velitelem zásahu dalších záchranných prací. Jedno schodiště je díky zakouření nepoužitelné a jediná možná cesta evakuace je přes sborovnu mezi starou a novou budovou. Na tomto schodišti padá osoba, která se pohybovala v horních patrech školy. Má otevřenou zlomeninu a je dezorientovaná. V prvním patře hystericky pobíhají dvě školačky a nechtějí na konci školního roku opustit jedna druhou a odmítají se evakuovat. Další zraněný se nacházel ve sklepních prostorech. Byl popálený na zádech a levém boku. Kuchař jedoucí se zbožím výtahem zůstává uvězněn díky výpadku proudu a dlouho čeká, až se mu dostane pomoci (oběd byl ale včas). Budova je uhašena, zranění zachráněni a závěrečný průzkum proveden. Na dvoře školy došlo poté k vyhodnocení celého cvičení.

 

Přesvědčili jsme se, že takových netradičních cvičení by mělo být více, že záchrana v jejich škole není jednoduchá, a že musí být velmi pozorní a opatrní. Hasiči si ověřili, že musí ještě dopilovat záchranu osob a komunikaci mezi jednotlivými JPO. Po vyhodnocení cvičení se jednotky vrátily zpět na své základny.

 

 

DSC_1.jpg

Autor: Miroslav Gorčík
Vydáno: 24. 06. 2014